Informació general.
DACOINICIATIVES
La seu central de DACOINICIATIVES. té el domicili a:
Carrer Francesc Roges, 20 - 17001 GIRONA
Tel: 617 392 877
A efectes de comunicació i notificacions de l’usuari a l’empresa DACOINICIATIVES. l’adreça de correu electrònic és la següent: david@dacoiniciatives.com

Prestació de serveis.


A través de la seva pàgina web, DACOINICIATIVES ofereix a l’usuari serveis d’informació relativa als productes i serveis que s’ofereixen. Per a la contractació de qualsevol servei que consti en el seu "lloc web", l’usuari s’haurà de posar en contacte amb DACOINICIATIVES per tal de rebre la informació detallada del servei que li interessi.

Propietat Intel·lectual i Industrial:

DACOINICIATIVES és propietària de la pàgina web www.dacoiniciatives.com i titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina així com dels continguts de la mateixa i del nom de domini www.dacoiniciatives.com. La totalitat d’aquest "web site": text, imatges, marques comercials, logotips, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de les pàgines web a les quals la "web site" de DACOINICIATIVES redirecciona, així com la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini, corresponen als seus propietaris.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest "web site" i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit de DACOINICIATIVES

Protecció de Dades Personals:


DACOINICIATIVES és la propietària de la pàgina web www.dacoiniciatives.com. Un cop omplert el formulari de sol·licitud d’informació, l’usuari accepta que les seves dades personals queden incorporades a un fitxer automatitzat, creat per DACOINICIATIVES, el qual té la finalitat de mantenir informat l’usuari sobre les novetats i serveis que ofereix.
En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d’enviar la seva sol licitud d’informació.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, DACOINICIATIVES es compromet a donar compliment a l’obligació de secret professional respecte a aquestes dades i al deure de guardar-les, garantint la seva confidencialitat, i adoptant, si s’escau, les mesures tècniques adequades per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, robatori, tracte i accés no autoritzat.

Els usuaris de www.dacoiniciatives.com tenen el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que consten en el fitxer automatitzat de dades de DACOINICIATIVES L’exercici d’aquests drets es farà mitjançant petició escrita dirigida al domicili de DACOINICIATIVES a Carrer Francesc Roges, 20 - 17001 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic david@dacoiniciatives.com. Es presumeix que els usuaris accepten les condicions establertes i presten el seu consentiment si envien el formulari que recull les seves dades personals.

Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedides a cap empresa i únicament seran utilitzades per a l’enviament d’informació sobre les activitats noves que ofereix DACOINICIATIVES. Les dades personals tampoc no estaran disponibles per terceres persones en cap moment. Únicament s’utilitzaran amb la finalitat establerta en aquest document.


Limitació de responsabilitat.


DACOINICIATIVES no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona el "web site" www.dacoiniciatives.com així com tampoc dels possibles incompliments de la normativa vigent en cada moment en què aquestes pàgines puguin incórrer.

DACOINICIATIVES no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquest "web site" o dels seus continguts, fins i tot danys informàtics i la possible introducció de virus.

Girona a 7 novembre 2009